O elektronskom katalogu

Bibliotečki fond u Biblioteci Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini kompjuterski se obrađuje u programu File Maker Pro. Baza za ovaj online katalog prilagođena je u Microsoft Accessu, a može se pretraživati prema uobičajenim zahtjevima za parametre (prema autoru, naslovu, mjestu izdanja, izdavaču, godini izdanja, ključnoj riječi i dr.).

Fond Biblioteke trenutno čini oko 20.000 biranih bibliotečkih jedinica iz oblasti bošnjačkih studija, a čine ga knjige, zbornici, spomenice, separati i periodika (listovi, novine i časopisi) i dr.

U elektronski katalog unesen je cjelokupni fond Biblioteke, a katalog se ažurira periodično.

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh