O elektronskom katalogu

Elektronski katalog Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“

Knjižni fond u Biblioteci Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ kompjuterski se obrađuje u programu File Maker Pro, kao i u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Baza za ovaj online katalog prilagođena je u Microsoft Accessu, a može se pretraživati prema uobičajenim zahtjevima za parametre (autoru, naslovu, mjestu izdanja, izdavaču, godini izdanja, ključnoj riječi i dr.).

Ovaj elektronski katalog sadrži zapise knjiga koje se nalaze u Biblioteci Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ u Sarajevu. Do sada smo prikupili 15.930 bibliografskih jedinica, a koje čine knjige, zbornici, spomenice, separati i periodika (listovi, novine i časopisi) i dr.

Uspjeli smo kompjuterski obraditi ukupni knjižni fond Biblioteke i ubuduće ćemo redovno ažurirati nove naslove u online katalog.

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh