Imamovićeva knjiga “Historija Bošnjaka” prevedena na turski jezik

(Mustafa Imamović, Boşnakların tarihi, Istanbul, 2018.)

 

 

U Istanbulu je 16. oktobra 2018. godine, u prostorijama Pera Museum na Taksimu (tur. Pera Müzesi), predstavljen prijevod na turski jezik Imamovićeve knjige Historija Bošnjaka. Na turskom jeziku djelo je naslovljeno Boşnakların tarihi, a djelo su zajednički izdali Tarih Vakfı (Fondacija historičara Turske) i Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı (Bošnjačka akademska fondacija za kulturu i historiju Bosna Sancak). Djelo je preveo Hüseyin Gül, uz asistenciju Cenite Özgüner. Fondacija historičara Turske i Bošnjačka akademska fondacija za kulturu i historiju Bosna Sancak su uradili vrhunski posao i doprinijeli kulturnom razumijevanju naroda, koji su stoljećima povezani u brojnim interakcijama.

 

Hüseyin Gül, Senadin Lavić, Mehmet Alkan i Bajram Šen

Ovaj nesvakidašnji kulturni poduhvat rezultat je dugotrajnog i upornog rada, prije svega požrtvovanosti i odgovornosti ljudi iz Fondacije Bosna Sancak, a posebno trogodišnja iskrena volonterska istrajnost i posvećenost u prevodilačkom zadatku i organizaciji poslova oko izvođenja ovoga zahtjevnog projekta, koje je na sebe preuzeo i priveo kraju vrlo poštovani gospodin Hüseyin Gül.

 

Rahmetli Mustafa Imamović, ugledni istraživač i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, za života je dao saglasnost da ovo važno djelo za historiju bošnjačkog naroda, koje je Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini objavila prvi put 1997. godine, ugleda svjetlo dana i na turskom jeziku, te tako postane dostupno široj čitalačkoj publici u Turskoj, koja je zainteresirana za prošlost i sudbinu jednog starog evropskog naroda.

 

Profesor Imamović je rođen u Gradačcu 1941. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimanziju. Zanimljivo je da je studirao pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu na kojem je diplomirao, magistrirao i doktorirao, te prošao zvanja od asistenta do docenta. Potom zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je 1975. godine biran u zvanje vanrednog, a kasnije u redovnog profesora. Predavao  je historiju države i prava. Tokom bogate univerzitetske karijere održavao je predavanja u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci, te na univerzitetima u SAD – na Odjeljenju za historiju Yale Univerziteta (New Haven, 1984), u Pittsburghu (1985), Michiganu (1977/78. i 1999), i Evropi – u Münchenu (1983) i Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (1998).

 

Posebno je značajna njegova monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878–1914 (1976), te knjige Bošnjaci u emigraciji (1996), Osnove upravno-političkog razvitka i državnopravnog položaja Bosne i Hercegovine (2006), Bosnia and Herzegovina. Evolution of It's Political and Legal Institutions (2006) – knjiga je javno predstavljena u Washingtonu, Bilješke o razvitku i metodu historijsko-pravne nauke (2008), Historija države i prava Bosne i Hercegovine (1999, IV izdanje, 2014). Za djelo Historija Bošnjaka, profesor Imamović dobio je Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva 1998. godine. Koautor je u monografijama Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i u knjizi Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Profesor Imamović je tokom svoje naučne karijere objavio oko 500 studija, rasprava i članaka iz historije političkih i pravnih institucija Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, te socijalnog, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka. Uz sve to, djelovao je kao urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Do sada su njegovi radovi prevedeni i objavljeni na engleskom, njemačkom, turskom, španskom, albanskom,  arapskom i perzijskom jeziku.

 

 

Predsjednik Društva turskih historičara Mehmet Alkan, koji je govorio na promociji turskog izdanja Boşnakların tarihi, rekao je da je ovo djelo znalački prevedeno na turski jezik i da će poslužiti brojnim historičarima i drugim znanstvenicima u saznavanju bošnjačke povijesti, njezinog historijskog razumijevanja i razvijanju znanstvenih sinteza o određenim procesima, koji su bitno odredili povijesne sadržaje Bošnjaka i njihove zemlje, države i domovine Bosne.

 

U svojstvu člana Upravnog odbora Fondacije Bosna Sancak i kao prevodilac, govorio je Hüseyin Gül. On je naglasio da je ovo djelo nešto kao naše porodično stablo ili kolektivna biografija i da će poslužiti našoj djeci i budućim generacijama u saznavanju ko smo mi, odakle, kako, kada i zašto smo doselili u Tursku i da nikad ne zaborave svoje porijeklo i svoju braću u Bosni i Sandžaku. On je, također, naglasio da će ovo važno djelo poslužiti svima onima koji žele pobliže upoznati nas Bošnjake i našu historiju.

 

Uz spomenute govornike, o djelu i prijevodu je vrlo nadahnuto i sistematično govorio i Bajram Šen, istraživač i saradnik Orijentalnog instituta iz Sarajeva. On je naglasio pokušaje da se Bošnjaci negiraju kao povijesna specifičnost i da se sakrije njihova povijest u hegemonijskim nacrtima susjednih država.

 

 

Ispred Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, prof. dr. Senadin Lavić pozdravio je prisutne i zahvalio se bratskoj bošnjačkoj fondaciji Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfi za sve napore koje je poduzela u proteklim godinama na razvijanju bošnjačke svijesti, identiteta i veza između Bošnjaka u Bosni i Turskoj, te “Preporoda” i bošnjačkih kulturnih projekata u Turskoj. Profesor Lavić je istakao da je ovo epohalan projekt u interferenciji između dva jezika, dvije države, dva prijateljska naroda i dvije kulture. Bošnjaci su stari evropski narod koji se odlučio na autorefleksiju vlastite fenomenologije povijesnog postojanja i razumijevanja svoga mjesta među drugim narodima današnjice. To je izuzetan čin i važno je da se on dogodio, te će kao takav poslužiti kao osnova budućih bosanskih i bošnjačkih pregnuća u nauci. Lavić je odao dužno priznanje rahmetli profesoru Imamoviću, s kojim je godinama sarađivao oko uređivanja univerzitetskog časopisa “Pregled”, na djelu Historija Bošnjaka i njegovom cjelokupnom angažmanu oko promišljanja države i prava, a posebno pravno-političke povijesti Bosne. Naglasio je da ne smijemo nikada zaboraviti da je profesor Imamović Historiju Bošnjaka napisao za vrijeme opsade Sarajeva, u najtežim godinama agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pišući pod svijećom i teškim egzistencijalnim uslovima. Ovo djelo je njegov životni doprinos odbrani istine o Bosni i njezinom narodu. Profesor Imamović, nažalost, nije dočekao svečani čin prevođenja i njegovu javnu promociju u Istanbulu. Preselio je 23. januara 2017. godine u Sarajevu. A naši životi se mjere prema našim djelima.

 

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, izražava duboku zahvalnost svima onima koji su učestvovali u ovome prevodilačkom pothvatu i na bilo koji način doprinijeli promoviranju istine o bošnjačkom narodu, u današnjem vremenu i njegovoj staroj postojbini Bosni. Posebna zahvalnost jezgru Upravnog odbora vakufa Bosna Sancak, to jeste ljudima koji su uz “Preporodovu” punu podršku prije četiri godine pokrenuli ovaj projekt: Hüseyinu Gülu, Elmasu Oraku, Mehmetu Akifu Göğüsgerenu, Ademu Fazlioğluu i svim ostalim članovima Upravnog odbora, te vrlo aktivnim članovima Osnivačkog odbora Azri Tuzunoğlu i Üzeyiru Sevdiku, kao i svima drugima. Sve su ovo plemeniti Bošnjaci iz stare domovine Bosne i Sandžaka.

 

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: [email protected]
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh