Azra Begić – In memoriam

AZRA BEGIĆ
(1931–2017)

Preseljenjem na Drugi svijet završena je životna knjiga Azre Begić, a zapravo otvorena na drugčiji način u ukupnosti bosanske kulture. Azra Begić je svojom prisutnošću u složenoj istorijskoj drami Bosne, bosanstva i bošnjaštva na prijelomu milenija bila onaj glas kojim je otkrivan smisao bosanskog kulturnog trajanja, a tako i razlozi za optimistične vidike bosanske budućnosti. Azra Begić je tekstovima i govorima, te uključenostima u rasprave o branjenju ljudskosti neopozivo zadužila i opečatila sve bosansko a tako i opće čovječansko.

Matični odbor

BZK PREPOROD

Sarajevo, 25. 4. 2017.

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh