Javno predstavljanje dvije knjige Muje Musagića

PROMOCIJA DVIJU PJESNIČKIH KNJIGA
MUJE MUSAGIĆA

Druga konferencija ptica,
nagrađenu od Fondacije za izdavaštvo, za 2015. godinu, i
Na kraju umornog vijeka,
nagrađenu od Fondacije za izdavaštvo, za 2016. godinu

BZK Preporod i Društvo pisaca Bosne i Hercegovine 15. marta ove godine, organizirali, su u Galeriji Preporod,  veoma uspješna promocija dviju pjesničkih knjiga savremenog bošnjačkog i bosanskohercegovačkog pjesnika Muje Musagića.

pjes
U  ime BZK Preporod, autora, njegove promotore i prusutne učesnike promocije pozdravio je doc. dr. Sead Šemsović, profesor na Filozofskom fakultetu u Srajevu, apostrofirajući naročito potrebu za temeljitijim i sistematskijim praćenjem i valoriziranjem savremenog književnog stvaralaštva u bošnjačkom korpusu.

mujo

Naime, radi se o knjigama poezije ovog autora, koje su, u 2015. i 2016. godini, bile nagrađene od Fondacije za izdavaštvo, koja djeluje u okviru Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, s ciljem da podstiče i afirmiše književno stvaralaštvo domaćih pisaca.
Knjige pjesama Muje Musagića, pod naslovom “Druga konferencija ptica” i “Na kraju umornog vijeka”, koje su, svojim estetskim vrijednostima upotpunile stvaralački opus Muje Musagića, autora koji je manje poznat široj javnosti, mada je prve pjesme objavio još kao učenik Gimnazije u Duvnu, prije pedesetak godina. Dvanaest knjiga ovog pjesnika, pedeset i više godina njegovog javnog i književnog djelovanja, rekao je u kraćem uvodnom izlaganju, moderator promocije prof. dr Nenad Tanović, (i sam pisac) svojim kvalitetom obavezuju domaću kulturnu i književnu javnost da sa mnogo više ozbiljnosti analizira pjesnički opus ovog autora, koji svojom prirodom, nije bio sklon nasrtljivom samopromoviranju i samohvali.

dina
O knjizi „Druga konferencija  ptica“ govorio je prof. dr. Senadin Musabegović,  istakavši u prvi plan Musagićevu poetsku ideju da, kroz govor ptica, ili da, uz govor ptica, i ljudi imaju potrebu da grade bolji svijet za sebe i za sve ono što na planeti Zemlji živi i preživljava. Musagić nam je indirektnu upravo tu misao sugerirao kao moguću osnovu i za promišljanje o ljudskoj sreći, ako na vrijeme shvatimo suštinu i prirodu ljudske egzistencije.

seno
O drugoj knjizi „Na kraju umornog vijeka“, govorio je profesor i pjesnik Hadžem Hajdarević, naglašavajući, prvenstveno, one kvalitete Musagićeve knjige koje čitaoca dovode u tijesnu korelaciju sa samim autorom, odnosno njegovim pjesničkim govorom. “Musagić”,  istakao je Hajdarević, “prosto kao da ne želi završiti pjesmu, te one, stoga, i jesu, ponekad, duge, jer autor naprosto uživa u svom imaginarnom svijetu, želeći nam stalno još nešto reći, uvodeći nas tako u svoj pjesnički svijet”. Kako je rekao Hajdarević trebalo bi sa mnogo više pažnje i uvažavanja osmotriti cjelokupni pjesnički upus ovog autora i naći prostora za njegovo uvrštavanje u Ediciju savremene bošnjačke književnosti koju u kontinuitetu objavljuje BZK Preporod.

zl

 

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh