Objavljeno XII kolo edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga

Objavljeno je XII kolo edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Kolo je predato u štampu u decembru 2017., a štampanje završeno 11. 5. 2018. godine.

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: [email protected]
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh