Saopćenje za izložbu 2018

S  A  O  P  Ć  E  N  J  E   Z A   J A V N O S T

Zadana tema ovogodišnjeg Konkursa, Iznad Bosne sijao je mjesec pun, još jednom je pobudila zanimanje velikog broja mladih umjetnika, učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini. Nakon što su žiriji pročitali i pregledali prispjele radove, potvrđeno je da vrijednost i značaj ove manifestacije, koja ima osnovni zadatak inicirati i zainteresirati mlade ljude da cijene umjetničko stvaralaštvo i djela, sadrži veoma bitan odgojno-obrazovni cilj.

Na ovaj Konkurs je pristiglo 197 literarnih radova i 923 likovna rada, koji su iznova svoju Bosnu opisivali i crtali kao najljepši prizor na cijelome svijetu. Kroz prostor i vrijeme svjetlucali su prizori dragih predjela u različita doba dana i godine, odajući skrivene tajne ispod svoda punog mjeseca.

Ove godine na 16. Konkursu članovi žirija za odabir najboljih literarnih radova bili su  Bisera Alikadić, Mirsad Bećirbašić, Almedina Čengić i Mirzana Pašić Kodrić.

Žiri u navedenom sastavu je imao izuzetno zahtjevan zadatak i ove godine. Rezultati i odluke o nagrađenim učenicima i odabir objavljenih literarnih i likovnih radova, tek su nijansama dali prednost nekolicini radova u odnosu na sve druge prijavljene na Konkurs.

Za najuspješnije su proglašeni: Minel Polovina, učenik IX3 razreda “Prve osnovne škole”, Ilidža, prva nagrada; Melika Makan, učenica VIIIb razreda OŠ “Čelebići”, (Čelebići) Konjic, druga nagrada iAnabella Tea Đogić, učenica VIIIa  razreda OŠ “Fadil Bilal”, (Šumatac) Velika Kladuša, treća nagrada.

Sa istom pažnjom i zainteresiranošću su tretirani prispjeli likovni radovi. Članovi žirija za odabir najboljih likovnih radova bili su Mirsada Baljić, Jasminko Mulaomerović i Mušo Šahman.

 

Za najuspješnije su proglašeni: Emir Kalić i Amar Muminović, učenici VIIb razreda OŠ “Brčanska Malta”, Tuzla, prva nagrada; Admir Imamović, učenik VII1 razreda OŠ “Hajderovići”, Zavidovići, druga nagrada i Anamarija Jonjić, učenica IXb razreda OŠ “Fra Miroslava Džaje”, Kupres, treća nagrada.

Organizator i žiriji su ocijenili jedan broj nastavnica i nastavnika koji su se posebno istakli u realizaciji ovogodišnjeg Konkursa. Žiri za literarne radove priznanje dodjeljuje Aidi Džiho, nastavnici OŠ “Gnojnice”, Mostar, Branki Bojčetić, nastavnici OŠ “13. rujan”, Jajce i Željki Orozović, nastavnici “Prve osnovne škole”, Bosanska Krupa.

Posebno vrijedan angažman u likovnom dijelu Konkursa, ove godine su pokazali Lejla Petrović, nastavnica OŠ “Kulin ban”, Tešanj, Mehdija Suljević, nastavnik OŠ “9. maj”, (Pazarić) Hadžići i Smajil Ćar, nastavnik osnovnih škola “Osman Nuri Hadžić”i “Skender Kulenović”, Sarajevo.

Izložba likovnih radova i uručenje nagrada je upriličeno 19. 6. 2018. godine (utorak) u 12:00 sati u Galeriji “Preporod”, Titova 54. Također je predstavljen i 16. katalog s nagrađenim i odabranim literarnim i likovnim radovima.

 

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: [email protected]
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh