SEDMI NAUČNI SKUP – BOSANSKOHERCEGOVAČKA DRŽAVA I BOŠNJACI

plakat-sedmi-skup

Skup pod nazivom BOSANSKOHERCEGOVAČKA DRŽAVA I BOŠNJACIsedmi po redu, održat će se 20. maja 2017. godine (subota) u hotelu Holiday s početkom u 9:30 sati. Iskustva stečena u organiziranju prethodnih šest naučnih skupova potvrdila su opravdanost   održavanja ovog naučnog skupa.

Metodološki okvir skupa je slobodno iznošenje mišljenja, stavova i prijedloga, uz uvažavanje nepovredivosti ličnosti svih prisutnih. Svaki sudionik prihvata svoju odgovornost za iznijete i zastupane stavove. Uz to, svaki sudionik prihvata pravo prisutnih da iznijete stavove kritikuju i preispituju. Na kritike iznijetih stavova njihov autor ima pravo odgovora.

Ovaj skup je izvorno zamišljen kao odgovor na tu potrebu.

 

Sedmi  naučni skup bit će organiziran oko tri raspravna stola sa slijedećim naslovima:

 

  1. ANTIBOSANSTVO U NACIONALNIM IDEOLOGIJAMA I PROGRAMIMA SRPSTVA, HRVATSTVA I BOŠNJAŠTVA;
  2. BOSNA, BOSANSTVO I BOŠNJAŠTVO U ARHIPELAGU FAŠIZMA, NACIONALIZMA, KOMUNIZMA I ISLAMIZMA;
  3. MITOVI I FALSIFIKATI O BOSNI, BOSANSTVU I BOŠNJAŠTVU.

 

Očito je da sadašnje političke, kulturne i ekonomske prilike bosanskohercegovačke države, a tako i cijelog bošnjačkog naroda kao dijela bosanskohercegovačkog društva, nameću potrebu intelektualnih preispitivanja.

Program – SEDMI NAUČNI SKUP – BOSANSKOHERCEGOVAČKA DRŽAVA I BOŠNJACI

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh