Bošnjačka kuća znanja – digitalni repozitorij kulture Bošnjaka

Bošnjačka kuća znanja digitalni je repozitorij kulture Bošnjaka.

Digitalni repozitorij koncipiran je s ciljem da se na jednom mjestu u digitaliziranom / digitalnom obliku okupe različiti sadržaji bošnjačke kulture u najširem smislu riječi, i to ne samo pisana baština već i drugi kulturni sadržaji, ostvareni u svim drugim vidovima i različitim medijima, uključujući i likovnu umjetnost, muziku, pozorište, film itd., ali i naučnu, društvenu i političku, kao i religijsku misao, obuhvatajući tako praktično sve ono što je kultura kao duhovna sadržina i autorefleksija jednog naroda. Uz ovo, digitalni repozitorij trebao bi uključiti i razumijevanja Bošnjaka i bošnjačke kulture u izvanbošnjačkoj perspektivi, posebno onda kad je riječ o ključnim i za Bošnjake važnim sadržajima ove vrste. Digitalni repozitorij u fazi je razvoja, a trenutno sadrži digitalizirani izbor iz starije bošnjačke periodike.

Bošnjak 1894-1918

Gajret – kalendar 1906-1941

Narodna uzdanica – kalendar 1933-1945

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh