Statut

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE  “PREPOROD”

U BOSNI I HERCEGOVINI

STATUT

BOŠNJAČKE ZAJEDNICE KULTURE  “PREPOROD”

U BOSNI I HERCEGOVINI  (PREČIŠĆENI TEKST)

 

Sarajevo, 2014.godine

S a d r ž a j :

  1. Uvodne odredbe
  2. Područje djelovanja

III Pojam i oblici udruživanja

  1. A) Opše odredbe
  2. B) Organizacijski oblici

 

  1. Članstvo
  2. Zastupanje i predstavljanje
  3. Ciljevi

VII. Djelatnost

VIII. Organi

 

8.1. SKUPŠTINA

8.2. SAVJET

8.3. MATIČNI ODBOR

8.4. UPRAVNI ODBOR

8.5. NADZORNI ODBOR

8.6. SUD ČASTI

8.7. Predsjednik

8.8. Zamjenik predsjednika

8.9. Glavni tajnik

  1. Matične službe
  2. Javnost rada
  3. Povezivanje

XII. Financiranje

XII. Prestanak rada

XIV. Prijelazne i završne odredbe

Na osnovu odredaba člana 12. i 14. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službeni novine Federacije BiH” broj: 45/02), Skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 20.12.2014.godine u Sarajevu donijela je

 

S    T    A    T    U    T

BOŠNJAČKE ZAJEDNICE KULTURE  “PREPOROD”

U BOSNI I HERCEGOVINI  (PREČIŠĆENI TEKST)

Drugi dio

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh