Ustav

Polazeći od najvažnijih potreba u štićenju i razvoju bošnjačke narodne cjelovitosti, što se iskazuje u nužnosti boljeg organiziranja u svim područjima života, kako u domovinskim zemljama (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Hrvatska), tako i u iseljeništvu (u preko stotinu država), Sabor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” na sjednici održanoj 3. maja/svibnja 1997. godine, donosi

O  D  L  U  K  U
O PROGLAŠENJU USTAVA

BOŠNJAČKE ZAJEDNICE KULTURE “PREPOROD”

Proglašava se Ustav Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, koji je usvojio Sabor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, na sjednici održanoj ____1997. godine.

Sabor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”

Predsjednik Skupštine Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Prof. dr. Rasim Gačanović

BROJ 160/97

3. 5. 1997. godine

Više

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh