Općinska društva BZK

Općinsko društvo Banovići

Alije Izetbegovića 65

Predsjednik: Vehid Kudumović

Tel/Fax: 070/217-885

Mob: 061/737-886

vehid.kudumovic@hotmail.com

75290 BANOVIĆI

 

Općinsko društvo Bijeljina/Janja

Kozaračka 5

Predsjednik: Jusuf Trbić

Tel/fax: 055 / 204-258

065 / 787-032

preporodbn@yahoo.de

76300 BIJELJINA

 

Općinsko društvo Bosanska/Kozarska Dubica

Đačka ulica 17

Predsjednica: Elvira Šanta-Čaušević

Mob: 065/186-344

bzkpreporod.bosdubica@hotmail.com

79240 BOSANSKA DUBICA

 

Općinsko društvo Bratunac

Predsjednik: Elvir Hodžić

 hodzicelvir@yahoo.com

Zgrada Medžlisa Islamske zajednice

Ulica Drinska bb

75420 BRATUNAC

 

Općinsko društvo Brčko Distrikt BiH

Ulica Islahijjet 3

Predsjednik: Ćazim Suljević

Tel: 049/230-120

Fax: 049/230-121

Mob: 061/344-946

preporodbrcko@gmail.com

76120 BRČKO Distrikt BiH

www.preporod-brcko.ba

 

Općinsko društvo Breza

Alije Izetbegovića bb

Predsjednik: Fikret Herco

Tel/Fax: 032/784-596 (O. Š.)

Mob: 061/783-260

preporodbreza@gmail.com

71370 BREZA

 

Općinsko društvo Bugojno

Sultan Ahmedova 71

Predsjednik: Muamer Terzić

Mob: 062 / 581-676

mterzic@bih.net.ba

70230 BUGOJNO

www.bugojno.org /preporod/

 

Općinsko društvo Busovača

Kaćuni bb

Predsjednica: Ferida Karić

Tel/Fax: 030/590-143

Mob: 061/361-031

ferida_karic@hotmail.com

pbzkbusovaca@gmail.com

BUSOVAČA

72264

 

Općinsko društvo Bužim

Konjodor bb

Predsjednik: Muhamed Kržalić

Mob: 061/767-162

muhamed_k24@hotmail.com

77249 BUŽIM

 

Općinsko društvo Čapljina

Zrinsko-frankopanska br. 1

Predsjednik: Aldin Boškailo

Mob: 063/205-315

aldinboskailo@hotmail.com

88300 ČAPLJINA

 

Općinsko društvo Čelić

Alije Izetbegovića bb

Predsjednik: Almir Omerčević

Mob. 061-652-382

almir-pasa@hotmail.com

75246 ČELIĆ

 

Općinsko društvo Doboj

Oslobodilačka 1

Predsjednik: Zijad Bešlagić

beslagicz@gmail.com

Tel: 053/204-271

061/142-046

74200 DOBOJ

 

Općinsko društvo Doboj Istok

Klokotnica b. b.

Predsjednica: Hanifica Suljić

Tel: 035/720-189

Mob: 061/654-702

preporoddobojistok1212@gmail.com

suljicismet9@gmail.com

74207 DOBOJ ISTOK

 

Općinsko društvo Donji Vakuf

  1. Slavne brigade 18

Predsjednik: Kemal Čolak

Tel/Fax: 030/205-596

Mob: 061/132-119

kemal.colak@promo.ba

70220 DONJI VAKUF

 

Općinsko društvo Foča

Paunci bb

Predsjednik: Ismet Hotović

Fax: 058/ 238-003

Mob: 062/978-205; 062/417-244

bzk_preporod@yahoo.com

73300 FOČA

 

Općinsko društvo Glamoč

Ive Lole Ribara 1

Predsjednik: Amel Saltaga

062/721-335

Tel/Fax: 034/272-465

glimam_glamoc@hotmail.com

80230 GLAMOČ

 

Općinsko društvo Goražde

Ferida Dizdarevića 21

Predsjednik: Nedžad Kurtović

Tel/Fax: 038/220-926

Mob: 061/331-302

preporodgz@hotmail.com

73000 GORAŽDE

 

Općinsko društvo  Gornji Vakuf

Mehmed Bega Stočanina bb

Predsjednica: Đenana Bajraktarević

Tel: 061/229-983

preporod.gv@gmail.com

70240 GORNJI VAKUF

www.preporod-gv.ba

 

Općinsko društvo Gračanica

111 Gračaničke brigade bb

Predsjednica: Refija Čajić

Tel: 035/702-070

Mob: 061/305-621

refka@mail.com

75320 GRAČANICA

 

Općinsko društvo Gradačac

Husein-kapetana Gradaščevića 96

Predsjednica: Nadira Pamuković

Tel/Fax: 035/816-138

prep.grd@bih.net.ba

76250 GRADAČAC

 

Općinsko društvo Hadžići

Hadželi 185

Predsjednica: Zehra Musto

Mob: 061/377-100

zmustoo@yahoo.com

71240 HADŽIĆI

 

Općinsko društvo Ilijaš

  1. Jukića 2

Predsjednik: Adem Alić

Mob: 061/828-827

adem555alic@hotmail.com

71380 ILIJAŠ

www.preporod-ilijas.ba

 

Općinsko društvo Jablanica

Branilaca grada bb

Predsjednik: Resul Čilić

Tel: 036/753-333

Mob: 062/345-378

resul_c@hotmail.com

88420 JABLANICA

 

Općinsko društvo Jajce

Predsjednica:  Azra Madžo

Mob:  063/297-186

info@mer-kunic.com

70101 JAJCE

 

Općinsko društvo Kalesija

Žrtava genocida 1

Predsjednik: Nermin Bukvar

Tel/Fax: 035/631-881

Mob: 061/635-561

nerminbukvar@gmail.com

75260 KALESIJA

 

Općinsko društvo Kiseljak

O.Š. “Kiseljak 1”

Hrastovi b.b.

Predsjednik: Munir Mujić

Tel/Fax: 030/594-005 (Medžlis IZ)

Mob: 061/349-305

71250 KISELJAK

 

Općinsko društvo Kladanj

Kladanjskih brigada 2

Predsjednica: Nevzeta Rustemović

Tel/Fax: 035/621-150

Mob: 061/553-473

jubibliotekakl@gmail.com

75280 KLADANJ

www.preporodkladanj.com.ba

 

Drugi dio

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh