Enciklopedija Bošnjaka i Bošnjački biografski leksikon

Enciklopedijski i leksikografski projekti neki su od naučnoistraživačkih prioriteta Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, a ključni takvi projekti prvenstveno su projekti Enciklopedija Bošnjaka (prvobitno zasnovan kao projekt Bošnjaci – enciklopedijski presjek) i Bošnjački biografski leksikon. Riječ je o dugotrajnim projektima kojima bi Bošnjaci prvi put u svojoj povijesti dobili cjelovitu sistematizaciju znanja o sebi u svim oblastima njihova povijesnog postojanja. Projekti su trenutno u fazi razvoja, a dinamika daljnjeg rada na projektima zavisi od finansijskih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: [email protected]
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh