Biografski leksikon

Bošnjački biografski leksikon

Saradnici Instituta za bošnjačke studije radili su u proteklom razdoblju na Bošnjačkom bibliografskom leksikonu. U redakcijskom smislu posao je priveden kraju profiliranjem jasnih kriterija za izbor jedinica. Redakcija je odredila da se Leksikon štampa u tri sveska i da prioritet obrade natuknica bude određen abecednim redom. Velikim dijelom je urađen posao na prikupljanju podataka i obradi bio-bibliografskih jedinica prve sveske. Obrađeno je oko 450 natuknica, što predstavlja polovinu prvog sveska ovog projekta. U protekloj godini rad na ovom projektu je zastao iz opravdanih razloga, a njegova daljnja provedba zavisi od finansijskih sredstava.

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh