Bošnjačka književnost u 100 knjiga

Edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga

Urednik Edicije

IRFAN HOROZOVIĆ

Urednik

EDIN MULAĆ

Redakcioni odbor

IRFAN HOROZOVIĆ, MUNIB MAGLAJLIĆ,

JASMINA MUSABEGOVIĆ, FEHIM NAMETAK, [EMINA MEMIJA]

 

OBJAVLJENO

I KOLO

Usmena epika Bošnjaka (7)

Usmena balada Bošnjaka (9)

Poezija Bošnjaka na orijentalnim jezicima (12)

Edhem Mulabdić: Zeleno busenje (27)

Alija Isaković: Drame (68)

 

II KOLO

Kosta Hörmann: Narodne pjesme Bošnjaka I (2

Kosta Hörmann: Narodne pjesme Bošnjaka II (3)

Abdurezak Hifzi Bjelevac: Minka (32)

Ahmed Muradbegović: Haremska lirika – Haremske novele (36)

Nedžad Ibrišimović: Ugursuz (75)

 

III KOLO

Zbornik alhamijado književnosti (11)

Šemsudin Sarajlić: Iz bosanke romantike

Nafija Sarajlić: Teme (31)

Meša Selimović: Tvrđava (40)

Mak Dizdar: Kameni spavač (52)

Zuko Džumhur: Putopisi (57)

 

IV KOLO

Bošnjačka epigrafika (1)

Safvet-beg Bašagić: Pjesme, prepjevi, drame (25)

Hamza Humo: Grozdanin kikot (34)

Muhamed Kondžić: Sužnji (69)

Abdulah Sidran: Sarajevska zbirka (84)

 

V KOLO

Avdo Međedović: Ženidba Smailagić Mehe (6)

Musa Ćazim Ćatić: Pjesme, prepjevi, eseji (29)

Alija Nametak: Trava zaboravka (46)

Ibrahim Kajan: Melek

Enes Kišević: Ljubavna Harfa (88)

Dževad Karahasan: Istočni diwan (97)

 

VI KOLO

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: Narodno blago (23)

Hamid Dizdar: Pjesme i pripovijetke (44)

Skender Kulenović: Ponornica (48)

Bisera Alikadić: Pjesme – Larva (77)

Hadžem Hajdarević: Ušća

Semezdin Mehmedinović: Sarajevo blues (96)

 

VII KOLO

Krajišnička pisma (5)

Usmena proza Bošnjaka (10)

Ćamil Sijarić: Miris lišća orahova (55)

Midhat Begić: Eseji i kritike (56)

Jasmina Musabegović: Skretnice (83)

 

VIII KOLO

Fadil-paša Šerifović: Divan (18)

Muhsin Rizvić: Književne studije (62)

Sead Fetahagić: Novele – Drame (73)

Irfan Horozović: U sumrak padaju jabuke/Berlinski nepoznati prolaznik (86)

  1. Mahmutefendić: Putnici

Džemaludin Alić: Sanjar u svetom obilju (87)

 

IX KOLO

Usmena lirika Bošnjaka (8)

Skender Kulenović: Pjesme – Ogledi (47)

Ahmet Hromadžić: Okamenjeni vukovi

Šukrija Pandžo: Samo još kosovi zvižduću (53)

Tvrtko Kulenović: Putopisi – Čovjekova porodica (78)

Zilhad Ključanin: Šehid – Pjesme (95)

 

X KOLO

Osman – Aziz: Bez nade

Edhem Mulabdić: Na obali Bosne (24)

Safvet-beg Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (26)

Husein Đogo Dubravić: Sreća mladog Ljubovića (35)

Kasim Prohić: Eseji (72)

Sead Begović: Sve opet postoji

Tahir Mujičić: Tursko groblje (93)

 

XI KOLO

Omer Novljanin – Ahmed Hadžinesimović: Ljetopisi

Jusuf Livnjak: Putopis (17)

Enver Čolaković: Legenda o Ali-paši (41)

Feđa Šehović: Gorak okus duše – Drame (61)

Husein Bašić: Tuđe gnijezdo (66)

Džemaludin Latić: Mejtaš i vodica

Amir Brka: Dovoljno za radost (99)

 

U PRIPREMI

XII KOLO

Hasan Kikić: Provincija u pozadini (33)

Derviš Sušić: Pobune (58)

Izet Sarajlić: Nekrolog glagolu voljeti

Husein Tahmiščić: Poziv na putovanje (65)

Alija Isaković: Taj čovjek – Jednom (67)

Ferida Duraković: Pohvala drvetu

Selim Arnaut: Plodovi (94)

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh